Zakładka do książki – Książki są lekarstwem dla umysłu – Demokryt