Zakładka do książki – książki są lekarstwem dla umysłu – Demokryt