Zakładka do książki – Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody